elektro projektiranje

Izrada elektro projektne dokumentacije, konzalting u području energetike i OIE, inženjering elektroenergetskih postrojenja

naše usluge

Elektro projektiranje

Konzalting u području energetike i OIE

Svojim klijentima nudimo uslugu konzaltinga u području energetike i obnovljivih izvora energije te izrađujemo tender dokumentaciju i troškovnike.

Izrada elektro projektne dokumentacije

Izrađujemo projektnu dokumentaciju električnih instalacija za kućanstva, zgradarstvo, javne objekte i industriju

Nadzor nad radovima

Vršimo uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem elektroinstalacijskih radova. Vršimo inženjerski kontroling troškovnika i pratimo dinamiku izvedbe

Transformiramo ideje i viziju u vrhunske projekte

elektro projektiranje

Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih elektroprojekata za zgradarstvo, industriju, promet i nautiku.

modernizacija javne rasvjete i svjetlotehnika

Izrada svjetlotehničkih proračuna sukladno uvjetima fonda. Izvedba projekata modernizacije javne rasvjete te rasvjete u zgradarstvu i industriji.

konzalting, nadzor i zastupanje

Nadzor nad izvođenjem elektroinstalacijskih radova jake i slabe struje. Trgovinsko zastupanje i posredovanje u prodaji opreme.

obnovljivi izvori energije

Projektiranje fotonaponskih elektrana (Mrežne, Off-Grid, Hibridne elektrane). Izrada studija isplativosti i konzalting u području OIE.

besprekidna napajanja

Izrada projekata za potrebe izvedbe sustava besprekidnog napajanja i automatike.

it raspleti i pametne kuće

Projektiranje IT sustava.

radimo

Analize i studije

Izrada tehno ekonomskih analiza I studija izvodljivosti

Fotonaponske elektrane

Projektiranje fotonaponskih elektrana

Modernizacija javne rasvjete

Modernizacija javne rasvjete

Svjetlotehnički projekti

Izrada svjetlotehničkih projekata​

Dokumentacija

Izrada pratećih troškovnika i tender dokumentacije

Audio/video antenskih i IT sustava

Projektiranje audio/video antenskih i IT sustava

Projektiranje

Projektiranje gromobranskih instalacija I sustava izjednačenja potencijala

UPS besprekidno napajanje

Projektiranje UPS sustava besprekidnog napajanja

Nadzor radova

Nadzor nad izvođenjem elektroinstalacijskih radova jake i slabe struje